Finansinspektionen och sms-låneföretagen

Skriftlig fråga 2007/08:863 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 februari

Fråga

2007/08:863 Finansinspektionen och sms-låneföretagen

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sms-lån har blivit en växande och vinstgivande verksamhet. En rad företag har snabbt etablerat sig i branschen. Förra året beviljades 200 000 snabblån varav 10 procent slutade hos Kronofogdemyndigheten. Det finns en rad frågor kring branschen. Utöver att så många beviljas kredit utan att kunna betala finns också frågor kring penningtvätt. Även på detta område handlar det alltså om att förhindra att den organiserade brottsligheten får en ingång.

I dag föreligger enbart en registreringsskyldighet för sms-låneföretagen. Denna registrering bör ersättas av en mer organiserad tillsyn från Finansinspektionens sida.

Avser finansministern att ta något initiativ för att Finansinspektionen ska ges tillsynsansvar för sms-låneföretagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)