Finansieringen av Klaverens Hus i Söderhamn

Skriftlig fråga 2011/12:119 av Backman, Hans (FP)

Backman, Hans (FP)

den 10 november

Fråga

2011/12:119 Finansieringen av Klaverens Hus i Söderhamn

av Hans Backman (FP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Klaverens Hus är en centrumbildning på klaverens område. Konceptet att i ett nationellt perspektiv genomlysa alla aspekter av klaver – fabrikation, instrument, musik och samhälle – är såvitt jag vet världsunikt.

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att Klaverens Hus i Söderhamn inte dubbelarbetar med Musikmuseet, utan kompletterar Musikmuseets instrumentsamlingar som har sin tyngdpunkt i perioderna före ca 1850. Det rådde länge en åsikt att pianots utveckling var färdig ca 1850 och moderna instrument skulle man inte samla på. Klaverens Hus samlingar om ca 560 instrument har sin tyngdpunkt i perioderna efter ca 1850 till slutet runt 1985. Där finns många unika och sällsynta instrument. Klaverens Hus fyller således en lucka på ca 140 år som ingen annat museum har värnat om. Dessutom har Klaverens Hus de nationella huvudsamlingarna av industriminnen på våra områden. När fabrikerna försvann en efter en var de kulturhistoriska museerna inte medvetna om vad som hände och vidtog därför inga åtgärder. Det är genom Klaverens Hus arbete, som det över huvud taget finns samlingar kvar efter våra piano- och orgelfabriker. För både instrumenten och det industrihistoriska materialet gäller att om samlingarna skingras eller förstörs går de inte att återskapa. På Klaverens Hus bedrivs också omfattande forskningar och förs mer djupgående register inom området än allmänna museer har resurser att göra.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om kulturministern avser att ta initiativ som innebär att Föreningen Klaverens Hus stora och unika samling klaver kan få ett statligt huvudmannaskap och införlivas med Musikmuseets klaversamlingar så att finansieringen och därmed fortlevnaden av denna kulturhistoriska skatt säkras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)