Finansieringen av glesbygdens Internetuppkopplingar

Skriftlig fråga 2009/10:434 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 25 januari

Fråga

2009/10:434 Finansieringen av glesbygdens Internetuppkopplingar

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt regeringens bredbandsstrategi som lades fram i november förra året ska samtliga svenska hushåll och företag ha möjlighet till en Internetuppkoppling på minst 0,5–2,0 Mbit/s.

Investeringskostnaden för uppgraderingen beräknas till över 1 miljard kronor och kostnaden föreslås ska finansieras med en avgift som tas ut av Internetoperatörerna.

Operatörerna är kritiska till denna finansiering och hävdar att finansieringen med en glesbygdsavgift bryter mot EU:s regler, det vill säga det EU-direktiv som det svenska regelverket bygger på. Även Konkurrensverket är kritiskt mot finansieringsformen och menar att finansieringen bör ske med skattemedel i stället. Avgifter som tas ut av operatörer kan leda till snedvridningar mellan operatörerna och kan komma att påverka efterfrågan av tjänster på ett oönskat sätt, anser Konkurrensverket.

Min fråga till statsrådet är därför:

Är statsrådet beredd att ändra finansieringsformen av uppgraderingen av Internettjänster – från avgifts- till skattefinansiering – mot bakgrund av den kritik mot förslaget som nu förs fram?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-01-25 Anmäld: 2010-01-26 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)