Finansieringen av ett nytt cyberoperationscenter

Skriftlig fråga 2019/20:973 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den 16 december 2019 presenterade ett antal myndigheter förslag på utformningen av ett nytt cyberoperationscenter för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet. De myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret för centret är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten. Enligt det underlag som presenterades ska centret på sikt ha över 200 medarbetare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur stora ekonomiska resurser planerar regeringen att avsätta för att finansiera centret, och när bedöms det vara fullt operativt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-17 Överlämnad: 2020-02-17 Anmäld: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga