finansiering för att uppnå millenniemålen

Skriftlig fråga 2004/05:69 av Hedström, Lotta (mp)

Hedström, Lotta (mp)

den 30 september

Fråga 2004/05:69

av Lotta Hedström (mp) till statsrådet Carin Jämtin om finansiering för att uppnå millenniemålen

Vid öppnandet av FN:s 59:e generalförsamling i september 2004 lanserades en ny kampanj för att finansiera kampen mot världshungern av Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva och Frankrikes president Jacques Chirac.

Målet för kampanjen är att samla in 50 miljarder dollar årligen genom att införa en global skatt på koldioxid, vapen, flygbiljetter och kredikortsköp.

Lula slog fast att det är nödvändigt att tygla globaliseringen och göra något positivt för alla människor på jorden. Chirac framhöll att det inte finns någon framtid för globaliseringen om en minoritet plundrar, samlar på sig alla vinster och rubbar den sociala och ekonomiska balansen genom att förneka de svaga deras värdighet.

De två presidenterna fick omedelbart stöd av såväl Spaniens, Chiles och Finlands presidenter. Tarja Halonen konstaterade att globaliseringen i dag är moraliskt fel och politiskt ohållbar.

En deklaration undertecknad av 100 nationer sade bland dannat att "den största skandalen är inte att hunger existerar men att den tillåts fortgå trots att vi har alla möjligheter att utrota den".

På vilket sätt kommer statsrådet att stötta detta nya globala initiativ för att uppnå millenniemålet att utrota extrem fattigdom och hunger?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-09-30 Anmäld: 2004-09-30 Besvarad: 2004-10-06 Svar anmält: 2004-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-06)