Finansiering av skattesänkningar

Skriftlig fråga 2009/10:858 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 juni

Fråga

2009/10:858 Finansiering av skattesänkningar

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet skickade den 28 maj ut en remiss om ytterligare skattesänkning för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förslaget har dock redan presenterats för mer än sex veckor sedan i samband med vårpropositionen. Syftet med förslaget är att möta det massiva missnöjet från pensionärerna mot den skatteskillnad som finns mellan dem och löntagarna.

Statsrådet är dock angeläget om att skattesänkningen inte ska motverka hans och regeringens speciella uttolkning av den så kallade arbetslinjen. Därför lyfter pressmeddelandet fram självklarheten att den som arbetar mer under de aktiva åren får högre nettopension än vad han eller hon får med dagens skatteregler. Den orättvisa skatteklyftan blir dock kvar. Det ska inte löna sig att ha arbetat, bara att arbeta i dag ska vara fördelaktigt. Äldre generationers arbetsinsatser förringas.

Statsrådet föreslår att den ytterligare skattesänkningen börjar gälla den 1 januari 2011. Hur han tänkt finansiera förslaget är dock oklart eftersom regeringen inte, till skillnad från den rödgröna oppositionen, presenterat vilken politik den avser att föra 2011 och framåt. Ofinansierade löften sockras ut av de fyra enskilda regeringspartierna utan sammanhängande helhet.

Hur avser finansministern att finansiera nya skattesänkningar, bland annat den som förutskickats ska tillkomma pensionärerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-14)