finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket

Skriftlig fråga 2004/05:2108 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 16 augusti

Fråga 2004/05:2108

av Lars Tysklind (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket

I linje med riksdagsbehandlingen av proposition 2003/04:51, Kust-och insjöfiske samt vattenbruk, gav regeringen Fiskeriverket i uppdrag att samordna ett antal initiativ där lokal och regional samförvaltning av fisket ska prövas. Folkpartiet anser att genomförandet av dessa projekt är mycket viktigt för att få ett instrument för en fungerande långsiktigt hållbar förvaltning.

Ett av de områden som valdes ut var norra Bohuslän enligt intresseanmälan från SFR avdelning 26. Efter att ha tagit del av hur arbetet fortskridit i nämnda område kan jag konstatera att det finns ett uppenbart problem vad gäller att säkra finansieringen av projektet, vilket är helt avgörande om projektet ska genomföras med ett bra resultat.

Arbete läggs ned på att söka delfinansiering genom bland annat EU:s strukturstöd. Detta förutsätter dock att man även kan få fram nationell medfinansiering. En frågeställning som också uppkommer i sammanhanget är vem som ska ligga ute med pengarna. Då uppdraget kommer från regeringen har regeringen även ansvaret för att det kan genomföras på ett rimligt sätt. Då utvärdering av resultatet ska redovisas före utgången av 2006 är det klart oroväckande att mycket tid nu måste läggas på att jaga finansiering i stället för att börja arbeta med sakfrågorna.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att arbetet med samförvaltningprojekten inte fördröjs på grund av svårigheter med finansieringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarad: 2005-08-30 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-30)