finansiering av moms

Skriftlig fråga 2001/02:907 av Björkman, Lars (m)

Björkman, Lars (m)

den 15 mars

Fråga 2001/02:907

av Lars Björkman (m) till finansminister Bosse Ringholm om finansiering av moms

EU-programmet Mål 3, insatsområde 4, vänder sig till kooperativ, föreningar och organisationer som vill driva mindre utvecklingsprojekt. Det ska handla om lokal utveckling/social ekonomi och man kan ansöka om mellan 10@000 och 100@000 kr. Detta är det enda EU-stöd som inte kräver medfinansiering.

Just detta faktum har ställt till problem. Svensk moms kan inte finansieras från EU, då det är en skatt som går till statskassan. Eftersom många föreningar inte är momsregistrerade och inte heller har annan medfinansiering ingår alltså moms i deras projektkostnader. Många föreningar har inte sådan ekonomi att de kan betala momsen ur egen ficka. Dessutom var det vid ansökningstillfället inte känt att momsen inte var stödberättigad.

Vad avser finansministern vidta för åtgärder för att lösa momsproblematiken inom insatsområde 4 för Mål 3-programmet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-15 Anmäld: 2002-03-19 Besvarad: 2002-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-20)