Finansiering av livsmedelskontroll

Skriftlig fråga 2012/13:502 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 13 maj

Fråga

2012/13:502 Finansiering av livsmedelskontroll

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Regeringen beslutade nyligen att flytta ansvaret för kontroll av bland annat småskaliga charkuterier, fiskrökerier och mejerier från kommunerna till Livsmedelsverket från och med den 1 januari 2014. Enligt regeringen kommer också Livsmedelsverkets kontrollanter att kunna tillgodose behovet av specialiserade inspektörer hos småföretagare som hanterar till exempel mjölk, ost, korv och rökt fisk. Vilken förväntad påverkan beslutet får på miljö och klimat genom ändrade förutsättningar för kontrollanternas resor framgår inte i Landbygdsdepartementets pressmeddelande med anledning av beslutet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Hur kommer den nya livsmedelskontrollen av Livsmedelsverket att finansieras, i form av anslag eller egenavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-13 Anmäld: 2013-05-14 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)