Finansiering av Gaaltije

Skriftlig fråga 2018/19:410 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Det sydsamiska kulturcentret Gaaltije bedriver en bred och mångsidig verksamhet som genom sin otroliga kunskap främjar det sydsamiska språket, dess historia och dess kultur, men också samiskt näringsliv i Jämtland.

Den unika kunskap som Gaaltije besitter är ovärderlig inom många områden. Gaaltije fyller en viktig funktion i bevarandet av såväl det sydsamiska språket som dess kulturarv. Finansieringen har till stor del bland andra Östersunds kommun och förvaltningskommunerna i Jämtland-Härjedalen stått för, och på senare tid Sametinget.

Då Gaaltije är ett nationellt intresse behövs dock en säkrad och stärkt statlig finansiering för att ha möjlighet att säkerställa och utveckla arbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser ministern att arbeta för att stärka finansieringen av Gaaltije?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-14 Överlämnad: 2019-03-15 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga