finansiering av civila snabbinsatsgrupper

Skriftlig fråga 2004/05:504 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 3 december

Fråga 2004/05:504

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds om finansiering av civila snabbinsatsgrupper

Den 22 november offentliggjordes det att utrikesministern, på ministerrådets möte, lanserat ett förslag om civila snabbinsatsgrupper inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik.

Vänsterpartiet välkomnar detta initiativ av utrikesministern. Vi ser med glädje att frågan om utbyggnaden av civila resurser för krisförebyggande åtgärder nu får den prioritet den förtjänar. I offentliggörandet nämndes även vilka resurser som Sverige har anmält för deltagande i EU:s civila krishanteringsarbete. Det var glädjande att se att de anmälda resurserna har en så stor bredd.

Jag förutsätter att personerna som är tänkta att ingå kommer att få vederbörlig utbildning och möjligheter att förbereda sig väl inför de kommande uppdragen - något som kräver en tillräcklig budget. Min fråga till utrikesministern gäller hur ekonomin och finansieringen ser ut av den svenska delen av dessa föreslagna snabbinsatsgrupperna.

Hur avser utrikesministern att finansiera de svenska resurserna till EU:s civila snabbinsatsgrupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)