finansiering av bron över Klarälven

Skriftlig fråga 2002/03:1294 av Högman, Berit (s)

Högman, Berit (s)

den 8 augusti

Fråga 2002/03:1294

av Berit Högman (s) till statsrådet Ulrica Messing om finansiering av bron över Klarälven

I Värmland är det enskilda vägnätet lika stort som det allmänna vägnätet. I Klarälvdalen finns flera vägsamfälligheter som har att underhålla stora broar som går över Klarälven. Då dessa broar byggdes på 60-talet kommer de att inom några år att ha ett stort renoverings- och förbättringsbehov. Som statsrådet känner till är inte dessa delar av vårt land särskilt välbefolkade vilket leder till mycket stora kostnader för enskilda boende inom vägsamfällighetens område. Vägverkets beräknade investeringsbehov för exempelvis Kärrbackstrands samfällighet handlar om 0,5 till 2 miljoner kronor och antalet hushåll med åretruntboende är ca 10 stycken. Alternativ väg saknas helt. Anser statsrådet att det är rimligt att enskilda medborgare ska bära en sådan kostnad för att ha väg till sin bostad?

Avser statsrådet att verka för, som nyligen föreslagits i en utredning, att dylika objekt som bron i Kärrbackstrand borde övergå till allmänt vägnät?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarad: 2003-08-22 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-22)