Finansiell infrastruktur i hela landet

Skriftlig fråga 2019/20:174 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Under 2000-talet har finansmarknaden i Sverige ändrat karaktär i flera avseenden. Bland annat har de stora affärsbankerna koncentrerat sin verksamhet till regionala kontor samtidigt som de lagt ned kontor i mindre städer och på glesbygden. De har samtidigt utvecklat sina digitala tjänster för den nationella marknaden. Den lokala tillgängligheten har krympt avsevärt, vilket har påverkat både hushåll och många av de växande småföretagen.

En annan förändring är att flertalet nischbanker har ökat sin aktivitet och konkurrens gentemot storbankernas mest lönsamma tjänster. Detta har inte medfört större lokal tillgänglighet utan i stället sköts verksamheten nästan enbart via nätet. De lokalt verksamma bankerna, som lokala sparbanker och Länsförsäkringar Bank, har inte etablerat nya kontor i landet trots att de stora bankerna lägger ned.

Jag pratade nyligen med Mikael Bergström som driver företaget Bilelektriska i Munkfors. Ett banklån från en bank med lokal kännedom var 1998 direkt avgörande för att Bilelektriska kunde börja utvecklas till det framgångsrika företag det är i dag med sju anställda. Han är oroad över utarmningen av lokala bankkontor i Sverige i dag. Jag håller med honom.

För att undvika att regionala skillnader i välfärd och ekonomisk utveckling ska öka inom landet behövs de lokala bankkontoren. Här kan regeringen göra mycket.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Hur säkerställer statsrådet att den finansiella infrastrukturen upprätthålls i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-14 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga