Filter mot barnpornografi

Skriftlig fråga 2006/07:995 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 april

Fråga

2006/07:995 Filter mot barnpornografi

av Birgitta Ohlsson (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Barnpornografi, barnsexturism och barnvåldtäkter är något av det vidrigaste de flesta av oss kan tänka sig. Barnpornografin är samtidigt en lukrativ bransch. Den omsätter enligt Interpol 3 miljarder amerikanska dollar varje år. Enligt en Brårapport från 2003 finns samband mellan barnpornografi och sexualbrott mot barn. 40 procent av gärningsmännen som fälldes för barnpornografibrott fälldes också för sexualbrott mot barn.

Allt fler organisationer på den svenska marknaden, exempelvis Västra Götalandsregionen, har beslutat att införa olika former av datorskydd, det vill säga filter mot barnpornografi. Nu senast har tio Sacoförbund infört datorskyddet Netcleans mjukvara för detta ändamål. Denna lösning bygger på Rikskriminalpolisens databas med barnpornografiska bilder och de samarbetar med Bris, World Childhood Foundation och Ecpat. Även den svenska regeringen och riksdagen skulle kunna vara goda symboliska förebilder.

Vad avser socialministern, som har samordningsansvaret i regeringen för kampen mot den kommersiella barnsexhandeln, att vidta för åtgärder så att ett filter mot barnpornografi införs på samtliga datorer inom Regeringskansliet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-04 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-12 Svar anmält: 2007-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)