Fikru Marus uppskjutna rättsförhandlingar

Skriftlig fråga 2014/15:580 av Désirée Pethrus (KD)

Désirée Pethrus (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under ett antal år har den svenske hjärtläkaren Fikru Maru i samarbete med riskkapitalbolaget Swedfund byggt upp en hjärtklinik i Etiopien. Det är en verksamhet som i dag står och förfaller utan Fikrus ledning eftersom han är frihetsberövad.

Det har nu gått drygt två år sedan Fikru arresterades och frihetsberövades en tidig morgon i Etiopien. Fikru är tillsammans med en stor grupp personer anklagade för korruption relaterade till Etiopiens tidigare tullminister. I den grupp åtalade som Fikru Maru hamnat finns 25 personer med sammanlagt 94 åtalspunkter, varav en enda är hans. Korruptionsanklagelserna relaterar till en nedlagd incident 2010 då Fikru i samband med hemresa anmodats betala kontant för övervikt för förbrukningsmaterial han då hellre lämnade kvar.

Vår medborgare sitter fortfarande fängslad utan att hans fall behandlats i domstol eller att det ens kan skönjas en behandling. Vid tre tillfällen har behandlingen av Fikrus fall skjutits upp med hänvisning till chimära, byråkratiska detaljer. Vid den interpellationdebatt som hölls i början av året hänvisade statsrådet vid upprepade tillfällen till det första av de tre tillfällena, den 7 april, då Fikrus fall skulle höras. För närvarande saknar Fikru besked om ett nytt tillfälle för hans fall.

Det är oförenligt med mänskliga rättigheterna att förvägras en rättvis och offentlig rannsakning på det sätt som Fikru Maru för närvarande får utstå alltmedan han är frihetsberövad.

 

Med anledning av det som har framförts vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström på vilket sätt hon i Sverige och internationella sammanhang tänker arbeta för att understryka vikten av att vår svenske medborgare får en rättvis och skyndsam juridisk behandling av sitt fall.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga