fibromyalgi

Skriftlig fråga 1997/98:219 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:219 av Sonja Fransson (s) till socialministern om fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som det finns många teorier och konstateranden om. Men ingen riktig förklaring till varför vissa personer drabbas och då i första hand kvinnor, av en så komplex sjukdomsbild. Vi saknar i dag kunskaper om sjukdomen och därmed också kunskaper om bästa behandlingsmetoderna för att kunna hjälpa dessa mycket hårt drabbade kvinnor. Vi måste lita till kvinnornas egen upplevelse av bästa behandlingsmetoden i det enskilda fallet. Vissa behandlingar ställer i dag försäkringskassan upp och betalar, andra får patienten själv betala. Det finns i dag ett stort behov av att göra en översyn av olika behandlingsformer så att alla patienter kan få del av den hjälp de behöver.

Jag vill därför fråga socialministern om vad ministern ämnar göra för att skapa mer kunskaper om sjukdomen fibromyalgi och dess behandlingsmetoder.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-12-04 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga