Fiberutbyggnad på landsbygd

Skriftlig fråga 2019/20:476 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Utbyggnaden av bredband på landsbygden går sakta. De uppsatta målen för bredbandsutbyggnaden i enlighet med regeringens bredbandsstrategi, det vill säga att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund redan år 2020 kommer inte att nås.

I storstäderna ligger utvecklingen nära målet med ca 80 procents utbyggnad, men på landsbygden har utbyggnaden endast nått ca 40 procent av hushållen och företagen enligt uppgift från Bredbandsforum.

Post- och telestyrelsen uppger i en nyligen publicerad redovisning att ca 20 miljarder kronor behövs i stödmedel till utbygganden av bredband på landsbygden om målen ska nås. Av regeringens budget framgår dock att den endast lägger 650 miljoner kronor i stödmedel.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman blir med anledning av ovanstående följande:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att vidta för att öka anslutningsgraden såväl i storstad som på landsbygden, som i dagsläget inte når upp till mer än 81 respektive 41 procents utbyggnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga