fettfenklippning av lax

Skriftlig fråga 1998/99:511 av Öhman, Monica (s)

Öhman, Monica (s)
Fråga 1998/99:511 av Monica Öhman (s) till jordbruksministern om fettfenklippning av lax

den 29 mars

 

Den internationella laxfiskekvoten i Östersjön, TAC, är 410 000 stycken laxar. Den svenska andelen av kvoten är 112 661 stycken. Enbart i Lule älv sätts årligen ut ca 650 000 laxsmolt. Hälften av den svenska kvoten är reserverad för kust- och älvfisket efter Norrlandskusten. Restriktioner i framför allt naturälvarnas mynningsområden gör det omöjligt att fiska upp denna kvot. Avsikten med restriktionerna är att skydda den naturliga laxstammen. Besluten grundar sig på att 90 % av laxen vid Torne och Kalix älvs mynningsområden är naturreproducerad. Undersökningar på fjällprover längst upp i Torne älvs mynningsområde visar att 60 % av laxen är odlad fisk.

Jordbruksdepartementet har 1998 beslutat att all odlad lax fr.o.m. 1999 skall fettfenklippas, för att kunna skilja den från naturreproducerad lax. Fiskeriverket överlät frågan på den djuretiska nämnden på Jordbruksverket, som ännu inte genomfört nödvändiga ändringar i förordningen. Om inte frågan får en snar lösning kommer inte årets utsättning av smolt att fettfenklippas. Under tiden från islossningen till den 19 juni lämnas av Länsstyrelsen i Norrbotten viss dispens för fiske av andra arter. Lax och öring skall återutsättas. En stor del av denna lax är odlad lax. Jag anser dessutom att lax som redan är fettfenklippt borde vara tillåten att fiskas även i fredningsområden.

 

Vad kommer jordbruksministern att göra för att departementets beslut om fettfenklippning omedelbart effektueras?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-29 Besvarad: 1999-04-07 Anmäld: 1999-04-13
Svar på skriftlig fråga