Feminism och skattesänkningar

Skriftlig fråga 2009/10:641 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 12 mars

Fråga

2009/10:641 Feminism och skattesänkningar

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet har vid flera tillfällen betecknat sig själv som feminist. Statsrådet har samtidigt genomfört försämringar av olika socialförsäkringar och socialförsäkringssystem vilka främst drabbat kvinnor. Neddragningarna av jobb och välfärd i kommunerna drabbar också främst kvinnor. Pensionärsskatten slår hårdare mot kvinnor än män och kvinnor har redan före skatt sämre pensioner än män. Samtidigt har statsrådets olika initiativ till skattesänkningar, inte minst avskaffandet av förmögenhetsskatten och sänkningen av fastighetsskatten, i högre utsträckning kommit män än kvinnor till del.

Överföringen av ekonomiska resurser från kvinnor till män planerar statsrådet också att fortsätta. I lagrådsremissen om nedsättning av egenavgifter från den 18 februari 2010 konstateras under konsekvensanalysen 6.5 Effekter för jämställdheten följande: ”Förslaget om ett avdrag vid beräkningen av egenavgifterna beräknas därför till 72 procent tillfalla män” (s. 31). Det är märkligt att en feministisk finansminister inte kan komma med mer jämställda förändringar av skattelagstiftningen.

Avser finansministern att ta några ekonomisk-politiska initiativ eller lägga fram några skatteförändringsförslag som huvudsakligen kommer kvinnor till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-12 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-18 Svar anmält: 2010-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-18)