Felaktigt VMA-larm

Skriftlig fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ingen i Stockholm kan ha missat att larmsignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten, eller VMA, gick igång på kvällen den 9 juli. Detta medförde naturligtvis oro för människor som vet att det är allvarligt om denna larmsignal går utanför den regelbundna testrutinen.

Den här gången var det ett misstag och sådant kan hända. Men händelsen väcker fortfarande några frågor som vi bör ta på allvar. Vi måste vara mycket noggranna med att upprätthålla allmänhetens respekt för VMA. Det är oerhört viktigt att människor agerar på rätt sätt när larmsignalen går. Detta är inte en självklarhet om misstag som detta sker igen.

Det är även anmärkningsvärt att SOS Alarms, polisens och MSB:s hemsidor kraschade som resultat av tung trafik efter larmsignalen. Detta är minst sagt oroväckande. Dessa hemsidor fyller en central samhällsfunktion och ska kunna delge information till hela landet i en krissituation. Nu kraschade de efter tung trafik i endast Stockholms län. Så kan vi ju naturligtvis inte ha det.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att liknande misstag inte upprepas och för att se till att centrala hemsidor klarar av den trafik som en krissituation medför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-12 Överlämnad: 2017-07-12 Svarsdatum: 2017-07-26 Sista svarsdatum: 2017-07-26 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga