Felaktigt användande av föräldraförsäkring

Skriftlig fråga 2018/19:231 av Elin Lundgren (S)

Elin Lundgren (S)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Det har kommit till min kännedom att det förekommer att kommuners familjerätter brottas med följande problematik: Både sammanboende och gifta par hör av sig och vill att mamman (oftast) ska få ensam vårdnad för gemensamma barn inom äktenskapet under en avgränsad period. Detta för att under den perioden ha möjlighet att plocka ut de 90 dagar som inom föräldraförsäkringen annars skulle ha tillfallit den andra föräldern (oftast pappan). Det förekommer också att par efter att ett barn fötts av ogifta men sammanlevande föräldrar där fadern ska skriva på faderskapet önskar ensam vårdnad för mamman under de första åren så att hon ensam ska kunna använda föräldraförsäkringen. 

Det finns kommuner som accepterar detta och gör det möjligt. Jag ser flera problem med det. Det ligger väldigt nära fusk med våra gemensamma resurser, och frågetecken uppstår kring barnperspektivet både gällande barnets rätt till sina båda föräldrar och vad som händer om den förälder som fått enskild vårdnad skulle råka illa ut under den tiden. Det är också en helt onödig arbetsbelastning för kommunernas tjänstemän, som har viktigare saker att arbeta med.

Jag vill därför fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att få stopp på det här förfarandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga