Felaktigheter i regeltillämpning

Skriftlig fråga 2012/13:672 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 25 juli

Fråga

2012/13:672 Felaktigheter i regeltillämpning

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Enligt statens regelverk kan den som är anställd på Regeringskansliet inte samtidigt få arvoden för att man sitter i statliga styrelser. I våras avslöjade SVT att SJ:s ordförande Jan Sundling fick en halvtidslön på en halv miljon om året för ett uppdrag på Näringsdepartementet. Samtidigt fick han ytterligare 600 000 kronor för tre statliga styrelseuppdrag i SJ, Vectura och Sjöfartsverket. Statsrådet och regeringen har erkänt att man begått ett fel, men varken SJ eller Vectura avser att återkräva pengarna, enligt besked nyligen.

Ett par veckor efter avslöjandet höll SJ bolagsstämma. I årsredovisningen påstods på ett ställe felaktigt, enligt SVT, att SJ följer de statliga riktlinjerna för ledande beslutsfattare. Revisorerna påtalade dock avvikelserna från regelverket gällande Sundling. Men i SJ:s protokoll från bolagsstämman uppges revisorernas rapport ha förvanskats. Man hävdade att revisorerna ingenting sagt och att revisorerna kommit fram till att regelverket hade följts.

Detta är inte vackert. Statsrådet ser inte till att statens regelverk följs. Felaktigheter uppges ha förekommit i en statlig årsredovisning och i ett bolagsstämmoprotokoll. Statssekreterarens kommentar är enbart att han kan tänka sig att ”titta på detta”. Det framgår alltså inte om felen kommer att korrigeras.

Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder mot bakgrund av det inträffade för att se till att statens regelverk följs och att felaktigheter åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-25 Besvarad: 2013-08-06 Anmäld: 2013-08-15 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)