Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Skriftlig fråga 2019/20:702 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt en färsk studie utförd av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har runt 18 miljarder kronor per år betalats ut i felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen sedan 2005. Det är skattemedel som hade kunnat gå till att korta vårdköerna, öka satsningarna på polisen och förstärka stödet till den kommunala välfärden. I 12 av 27 utgiftsområden i budgetpropositionen för 2020 anslår regeringen mindre än 18 miljarder kronor per år; i statsfinansiell mening kan man således konstatera att de felaktiga utbetalningarna och fusket kostar svenska skattebetalare cirka ett utgiftsområde per år.

Det är därför minst sagt angeläget att regeringen omgående vidtar åtgärder mot missbruket för att stoppa välfärdsförlusterna. I den utsträckning det saknas skattemedel till viktiga reformer är det en lågt hängande frukt att plocka.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att dels analysera omfattningen och orsakerna bakom missbruket, dels minska förekomsten av detsamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga