Felaktiga utbetalningar av statsbidrag till studieförbund

Skriftlig fråga 2020/21:782 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Drygt 5,3 miljoner kronor ska betalas tillbaka från fyra av åtta studieförbund i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Det meddelade Folkbildningsrådet den 16 november.

Det har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats hur Folkbildningsrådet beviljat skattemedel till organisationer som inte uppfyller grundläggande krav om demokrati och yttrandefrihet.

Folkbildningen är viktig i vårt samhälle. Den utgör en plattform av möjligheter till bildning och inte minst ett deltagande i samhällets demokratiska processer och kulturliv.

När felaktiga utbetalningar kommer upp till ytan, framför allt utbetalningar till organisationer kopplade till terrorism, riskerar medborgarnas förtroende för folkbildningen att undermineras. Dessutom riskerar hela folkbildningsväsendet att urholkas, och därmed också dess uppdrag.

Folkbildningsrådet har konsekvent slagit ifrån sig kritik oavsett från vilket håll den kommit. Man har påstått att problemen inte finns samtidigt som man påstått sig ta ansvar för problemen. Nu meddelar man själva att kritiken varit befogad.

Folkbildningens förtroende och vår demokrati hotas av extremism. Organisationer knutna till bland annat Muslimska brödraskapet sprider budskap om sharialagar och ett aktivt motstånd mot det sekulära och fria samhället. 

Problemen med medelstilldelningen är allvarliga och måste åtgärdas.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad avser regeringen att göra för att komma till rätta med felaktiga utbetalningar av statsbidrag till studieförbund?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-26 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga