Felaktig utbetalning av bidrag från Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2019/20:486 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Fallet med Najah al-Shammari, som är försvarsminister i Irak, har debatterats flitigt i medierna den senaste veckan. Enligt uppgift är al-Shammari svensk medborgare under annat namn, han är folkbokförd i en Stockholmsförort, hans familj uppbär bostadsbidrag och barnbidrag och han själv är sjukskriven på grund av minnessvårigheter. Sedan två veckor tillbaka utreds han och hans hustru för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan.

General Najah al-Shammari har en lång militär bakgrund, har innehaft höga poster i Saddam Husseins armé och har efter diktatorns fall ansvarat för terrorbekämpning. Han har också anklagats för att vara ansvarig för att hundratals demonstranter har dödats i protester i Irak.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att skärpa kontrollen av bidragsutbetalningar så att det fortsättningsvis inte på felaktiga grunder utbetalas bidrag till personer som inte bor i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-25 Överlämnad: 2019-11-26 Anmäld: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga