Fatwa mot yrkesverksamma kvinnor i Pakistan

Skriftlig fråga 2005/06:2034 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 augusti

Fråga 2005/06:2034 av Carina Hägg (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Fatwa mot yrkesverksamma kvinnor i Pakistan

Attacker på kvinnorättsaktivister i Pakistan har haft dödlig utgång. Enligt Amnesty ses kvinnor i Pakistan som andra klassens medborgare och utsätts för systematisk diskriminering. De förnekas sina ekonomiska, sociala, medborgerliga och politiska rättigheter. Regionala skillnader finns dock. Att antalet kvinnor på framträdande poster har ökat är positivt. Samtidigt har en fatwa utfärdats mot kvinnor anställda av NGO:er med följd att kvinnor tvingats lämna sina tjänster. Lokala myndigheter har gjort uttalanden som ytterligare bidragit till att försätta yrkesverksamma kvinnor i akut fara. Pakistan har ett ansvar för att skydda kvinnorna och bryta utvecklingen. Jag är bekymrad över de uttalanden som görs i dagsläget.   

Avser utrikesminister Jan Eliasson att göra något uttalande med anledning av den fatwa som har utfärdats i Pakistan mot yrkesverksamma kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarad: 2006-08-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-30)