Fattigdom bland personer med omfattande funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2009/10:620 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 9 mars

Fråga

2009/10:620 Fattigdom bland personer med omfattande funktionsnedsättning

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det finns personer med så svåra funktionsnedsättningar att de bedöms att aldrig kunna arbeta. De ersättningar som finns är inte anpassade till detta utan förutsätter att frånvaron från arbetsmarknaden är tillfällig. Samtidigt sjunker inte levnadsomkostnaderna. I själva verket kan man exempelvis i stället få betala en högre hyra än normalt om man bor på ett gruppboende eftersom man där även kan få betala för gemensamma ytor. Resultatet blir att många personer med funktionsnedsättningar lever i akut fattigdom. Dessa personer utgör en av grupperna vars ekonomiska situation har försämrats de senaste åren.

Detta är inget nytt. Problemet har konstaterats i statliga utredningar. Regeringen förblir dock passiv. Det krävs enligt min mening krafttag för att vända utvecklingen.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vända utvecklingen att allt fler personer med funktionsnedsättning blir fattiga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-09 Anmäld: 2010-03-09 Svar anmält: 2010-03-17 Besvarad: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)