Fastighetsskattens påverkan på inflyttning i kustsamhällen

Skriftlig fråga 2005/06:859 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 25 januari

Fråga 2005/06:859 av Lars Tysklind (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Fastighetsskattens påverkan på inflyttning i kustsamhällen

Statistiska centralbyrån har för GP:s räkning tagit fram prisstatistik vad gäller köp av permanenta småhus i ett stort antal västsvenska kommuner för perioden september till november 2005. Jämfört med samma period året innan har i snitt villapriserna i Västsverige stigit med 11 %. I enskilda kommuner är ökningarna betydligt högre. Frågan som många oroliga människor ställer sig är: Finns det någon bortre parentes när det gäller hur hög fastighetsskatten kan bli?

Ett problem som blivit uppenbart i vissa attraktiva kustsamhällen är att människor avstår från att bosätta sig där på grund av osäkerheten om hur fastighetsskatten kommer att påverka boendekostnaderna i framtiden. Detta gäller inte minst ungdomar, vilket är förödande för samhällsutvecklingen. Även om man kan överblicka resultatet av den senaste fastighetstaxeringen som gett kraftigt höjd fastighetsskatt på många platser bland annat i Göteborgsregionen och längs bohuskusten så visar ju statistiken tydligt att småhuspriserna fortsätter uppåt.

Den gällande begränsningsregeln innebär naturligtvis lättnader vad gäller fastighetsskatt för de allra värst drabbade som kan innebära att man kan bo kvar i sitt hus. Problemet är dock mycket större då fastighetsskatten blivit en stor belastning på ekonomin för många låg- och medelinkomsttagare som bor, eller funderar på att bosätta sig, i de bohuslänska kustsamhällena eller i andra attraktiva områden.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att lösa ovan beskrivna problem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-25 Anmäld: 2006-01-25 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)