Fastighetsskatten

Skriftlig fråga 2006/07:651 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 16 februari

Fråga

2006/07:651 Fastighetsskatten

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har avgett en rapport om svensk ekonomi och i denna återgett de övervägande positiva resultaten av den föregående socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. En politik som under flera år har levererat hög tillväxt och stora överskott i de offentliga finanserna samt ökad sysselsättning under 2006.

OECD är oroat över skattesänkningarna för boendet, främst fastighetsskatten. ”Det bidrar till risken för en överhettning på bostadsmarknaden”, skriver OECD i rapporten.

Även i övrigt är OECD skarpt kritisk mot planerna på att helt slopa fastighetsskatten.

Med anledning av det anförda, avser statsrådet att ta något initiativ i frågan och avstå från vidare sänkningar av fastighetsskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-02-16 Anmäld: 2007-02-16 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)