fastighetsskatten

Skriftlig fråga 1999/2000:1377 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 30 augusti

Fråga 1999/2000:1377

av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten

I medierna så har man under den senaste tiden diskuterat taxeringen av fastigheter och den högre fastighetsskatt som blir av densamma efter år 2001. Diskussionsnivån är hög och beror på de kraftiga höjningar som redovisats. Många pekar på att de som äger fastigheter i attraktiva lägen, exempelvis i skärgården, ej har råd att bo kvar. De har kanske levt där under ett yrkesverksamt liv men har nu inte inkomster att betala de höjda skatterna med. En lösning på problemet skulle kunna vara att man inrättar ett system med skatt vid försäljningstillfället.

Min fråga till finansministern är om han är beredd att pröva ett system med skatt vid försäljning av fastighet i stället för dagens skattesystem.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-30 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-20)