Fastighetsskatt och tung industri

Skriftlig fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I fastighetstaxeringen handlar det ju bland annat om värdet på byggnaden och vad som anses ingå i byggnaden. För industrifastigheter skiljs mellan industritillbehör och fastighetstillbehör. Industritillbehör taxeras ej, medan fastighetstillbehör ingår i taxeringsvärdet.

I viss industri anses byggnaden så specialkonstruerad att det inte går att skilja ut själva fastigheten från de tillverknings- och processmaskiner som finns i den; därför ingår också dessas värde i taxeringen. Man brukar tala om en skräddarsydd byggnad. I dessa fall, liksom i fall då byggnaden endast utgör ett i sig tämligen värdelöst ”skal” runt större industriella anordningar, utgör maskinerna och utrustningen byggnadstillbehör och inte industritillbehör.

Som exempel på skräddarsydda industribyggnader har brukat nämnas följande: utpräglat lätta byggnader som är att hänföra till ”skal” och är vanliga vid processindustri (petrokemi, massa- och pappersframställning, tegel- och cementproduktion, större smältugnar, gruvdrift) samt tyngre byggnader med avvikande utformning (kraftverk, glasbruk, anrikningsverk, elektrokemisk industri, delar av pappersbruk, delar av vissa bryggerier och delar av skeppsvarv).

Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har vidare medfört att denna uppdelning i fastighetstillbehör och industritillbehör blivit alltmer omodern. Tidigare omfattande och komplexa processmaskiner, processlinjer och annan utrustning, som ofta fordrat särskild grundläggning och som utgjort del av skräddarsydd byggnad, det vill säga varit byggnadstillbehör, kan numera monteras ned och försäljas. Byggnaderna kan ställas om för annat ändamål.

Det är en sak att tung industri inte ska ha några skattefördelar jämfört med tjänstesektorn, men den bör inte heller ha några skattenackdelar. Ett lands välstånd vilar ytterst på produktion av säljbara varor. Vi överlever inte som nation på RUT-jobb och billiga hamburgerrestauranger, som stod i fokus för den tidigare regeringens och Centerpartiets näringspolitik.

Givetvis skulle en förändring kunna innebära skattebortfall, och man kan då överväga att kompensera detta via en generell förändring av arbetsgivaravgiften.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att se över fastighetstaxeringen för industrifastigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Överlämnad: 2017-10-05 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga