Fastighetspaketering

Skriftlig fråga 2019/20:399 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi har väntat länge på de nödvändiga lagändringar som skulle komma som ett resultat av fastighetspaketeringsutredningen. Utredningen skulle:

  • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen
  • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering
  • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Utredningen presenterade sina förslag den 31 mars 2018. Den föreslog att regeringen bör gå vidare med förslag som begränsar skattefriheten vid fastighetspaketering, det vill säga när fastigheter läggs i bolag för att begränsa bolagsskatt vid avyttringar. Lagändringarna föreslogs gälla från och med den 1 juli 2018, men än har inget förslag kommit från regeringen. Utredningen har bland annat lämnat följande förslag:

  • Vid avyttring av en fastighet som är paketerad i ett bolag ska det sålda bolaget anses ha avyttrat och återförvärvat fastigheten till ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde (avskattning).
  • Det sålda bolaget ska också beskattas för en schablonintäkt för att ersätta den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.

Trots att det nu har gått ett och ett halvt år sedan utredningen presenterades så har regeringen ännu inte lämnat förslag till nödvändiga lagändringar. Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser finansministern att lägga fram en proposition i syfte att ändra lagstiftningen så att fastighetspaketering i form av avancerad skatteplanering förhindras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga