Fastighetsmäklarnämnden till Härnösand

Skriftlig fråga 2005/06:1980 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 7 augusti

Fråga 2005/06:1980 av Göran Norlander (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Fastighetsmäklarnämnden till Härnösand

För ett par månader sedan ställde jag en fråga till Ann-Christin Nykvist om Fastighetsmäklarnämndens flytt till Härnösand. Svaret var att frågan om en utlokalisering av Fastighetsmäklarnämnden hade utretts av Statskontoret och sedan vidare analyserats i Regeringskansliet. Det hade då framkommit att en lokalisering till Härnösand skulle innebära en rad nackdelar för nämnden av såväl kompetensmässig som ekonomisk natur.

Dåvarande statsrådet Britta Lejon gav 2002 ett löfte att flytta Fastighetsmäklarnämnden till Härnösand, som kompensation för försvarsbeslutet som drabbade Härnösand väldigt hårt i form av flertalet förlorade arbetstillfällen då regementet lades ned. Detta löfte bryts nu alltså.

Därför undrar jag vilka åtgärder ministern är beredd att vidta för att Härnösand ändå ska få den utlovade kompensationen till följd av nedläggningen av regementet i Härnösand.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-07 Besvarad: 2006-08-21 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-21)