Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare

Skriftlig fråga 2014/15:568 av Robert Hannah (FP)

Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Aftonbladet har under maj månad kommit med flera viktiga avslöjanden om rötägg som svärtar ned mäklarbranschen. Generellt sett finns det inte ett utbrett problem i fastighetsmäklarbranschen med fusk; endast ca 4 procent av Sveriges mäklare har i någon form anmälts till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Mäklarsamfundet gör ett väldigt bra jobb med att upprätthålla en god sed inom branschen.

Samtidigt pekar Aftonbladets avslöjande på att det är näst intill omöjligt för FMI att lyckas sätta dit de rötägg som finns och som med uppsåt förstör konsumenters absolut största köp i livet. Dessa rötäggs agerande riskerar att förstöra ryktet för alla flitiga mäklare som gör ett bra och viktigt jobb.

Fastighetsmäklarinspektionen har nu också tilldelats mindre resurser än vad man tidigare haft, fastän antalet bostadsköp ökar. Mycket pekar på att myndigheten inte har tillräckliga verktyg eller ekonomiska resurser för att kunna sätta dit rötäggen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Anser statsrådet att Fastighetsmäklarinspektionen har tillräckligt bra lagstiftning och ekonomiska resurser för att sätta dit de oseriösa fastighetsmäklare som svärtar ned mäklarbranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-22 Överlämnad: 2015-05-25 Anmäld: 2015-05-26 Sista svarsdatum: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-05
Svar på skriftlig fråga