Fastighetsboxar

Skriftlig fråga 2013/14:88 av Dibrani, Adnan (S)

Dibrani, Adnan (S)

den 29 oktober

Fråga

2013/14:88 Fastighetsboxar

av Adnan Dibrani (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Fastighetsboxar i flerfamiljshus har många fördelar. De effektiviserar postutdelningen och säkerställer långsiktigt att post kan delas ut till alla mottagare fem dagar i veckan, trots minskande brevvolymer. Fastighetsboxar gör det också lättare för mottagarna att få även större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att man hämtar dem hos ett postombud. Billigare postutdelning begränsar också behovet av portohöjningar.

För brevbärare är fastighetsboxar en viktig arbetsmiljöfråga. Spring i trappor leder till förslitningsskador och utgör en påtaglig arbetsmiljörisk, vilket Arbetsmiljöverket i olika sammanhang har påtalat. En stor andel av brevbärarna är antigen långtidssjukskrivna eller omplacerade på grund av sina skador, vilket förutom stort personligt lidande kostar samhället stora pengar.

Post- och telestyrelsen hade tidigare allmänna råd om att fastighetsboxar skulle finnas i alla flerfamiljshus senast år 2011. Regeringen upphävde dessa råd i oktober 2008, vilket har inneburit att installationen av fastighetsboxar i det närmaste har upphört.

Jag har följande fråga till statsrådet Hatt:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att öka takten på installation av fastighetsboxar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-29 Anmäld: 2013-11-04 Besvarad: 2013-11-06 Svar anmält: 2013-11-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-06)