Fastighetsboxar

Skriftlig fråga 2007/08:1571 av Oskarsson, Christina (s)

Oskarsson, Christina (s)

den 22 augusti

Fråga

2007/08:1571 Fastighetsboxar

av Christina Oskarsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt beslut ska posten från och med den 1 januari 2011 i huvudsak delas ut i så kallade fastighetsboxar i anslutning till entréplanen i flerfamiljshusen. Diskussionen om fastighetsboxar har pågått sedan beslut om övergång till fastighetsboxar fattades.

Uppenbart råder det stor okunskap om vad postutdelning i fastighetsboxar innebär. Många hyresgäster är oroande över hyreshöjningar till följd av den investering fastighetsboxar innebär och hur postutdelningen kommer att fungera över huvud taget. Brevbärare får många frågor av kunderna, men vet inte vad som gäller, samtidigt som de undrar över hur deras arbetssituation kommer att förändras. Fastighetsägare är rädda för stora kostnader och omfattande ingrepp i samband med att fastighetsboxar ska installeras.

Det finns alltså många frågor kring övergången till fastighetsboxar. Därför är det angeläget att hyresgäster, anställda, fastighetsägare och andra berörda får tydlig information om vad införandet av fastighetsboxar innebär, när de ska vara installerade, vem som bekostar boxarna och så vidare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj om fastighetsboxar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-22 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-05 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-05)