Fastighetsbox i flerfamiljshus

Skriftlig fråga 2013/14:357 av Larsson, Hillevi (S)

Larsson, Hillevi (S)

den 24 januari

Fråga

2013/14:357 Fastighetsbox i flerfamiljshus

av Hillevi Larsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Regeringens förslag att göra undantag från bland annat hisskrav för inrättande av små vindslägenheter kan i bästa fall något minska bostadsbristen för unga och studenter. Men om man väljer att inrätta bostäder på vindsplanet kommer det att innebära fler trappor att gå i för brevbärare i trappuppgångar som saknar fastighetsboxlösning. Slitaget på brevbärare som utför brevbäring i flerfamiljshus är i dagsläget stort. Detta genom kombinationen av vikande brevvolymer, ambition om heltid och kravet på att kunna arbeta högre upp i åldrarna. Beroende på behovet kommer det nog att bli en koncentration av vindslägenheter i vissa områden som ökar belastningen för brevbärarna. Det är därför extra angeläget att öka installationstakten av fastighetsboxar i entrén på flerfamiljshus, i syfte att minska den belastning på brevbärare som trappbrevbäring innebär. I nuläget har en tredjedel av Sveriges flerfamiljshus fastighetsbox, men det är en frivillig installation. I nybyggnation är det mer regel än undantag att fastighetsbox installeras. I samband med att nya vindsbostäder inrättas skulle fastighetsbox kunna installeras i entrén. Enligt en del leverantörer är merkostnaden för ett postinlägg i de tilltänkta studentlägenheterna per dörr ca 3 000 kronor. Detta ska jämföras med en fastighetsbox som har en kostnad från ca 500 kronor per postmottagare. Det skulle således knappast innebära att den totala kostnaden för fastighetsägaren skulle öka med fastighetsbox. Men ur både ett arbetsmiljöperspektiv och ett samhällsperspektiv skulle det vara positivt.

Min fråga till statsrådet är:

På vilket sätt verkar statsrådet för att fastighetsbox installeras i entrén på fler flerfamiljshus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-24 Anmäld: 2014-01-28 Besvarad: 2014-02-04 Svar anmält: 2014-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-04)