fastighetsaktiebolaget Stenvalvet

Skriftlig fråga 1997/98:801 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)
Fråga 1997/98:801 av Michael Hagberg (s) till justitieministern om fastighetsaktiebolaget Stenvalvet

Stenvalvet äger ett stort antal tingshus och polishus i Sverige.

Stenvalvet har i dag 49 % av bolagets aktier samt option till resterande 51 % om staten beslutar sälja resterande del av bolaget

Stenvalvet tycks ta för intäkt att statliga myndigheter är stabila hyresgäster. Jag tycker myndigheterna borde oroa sig för att hamna i en utpressningssituation, för den händelse ägaren kommer att justera hyreskontrakten. Det skulle kunna leda till att domstolarna tvingades att flytta från sina i vissa fall kulturhistoriskt intressanta fastigheter.

Min fråga till justitieministern är:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att äganderätten till ett stort antal byggnader av betydelse för domstolar och polis håller på att gå över i utländsk ägo?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-28 Anmäld: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga