Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Skriftlig fråga 2006/07:923 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 23 mars

Fråga

2006/07:923 Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

av Tina Acketoft (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Folkökningen i Skåne har aldrig varit så stor som förra året. Befolkningen ökade med 15 000 personer och 30 av de 33 kommunerna växte. Arbetspendlingen mellan Danmark och Skåne ökar kontinuerligt och godstransporter mellan länderna slår ständigt nya rekord. Byggandet av Öresundsbron blev en succé som förde två länder närmare varandra och skapade en ny levande tillväxtregion, Öresundsregionen. Men bron innebär också att marktransporterna ökat då transportörer väljer broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn snarare än, som tidigare i större utsträckning, färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

Med detta kontinuerligt ökade tryck på Skånes infrastruktur ser man tydligt att det kommer att råda kapacitetsbrist på Öresundsbron inom kort och att väg E 6 mellan Helsingborg och söderut via Malmö i dag är utnyttjad till bristningsgränsen. Det är dessutom oroväckande att se att sedan Öresundsbrons tillkomst har arbetspendlarna i södra Öresundsregionen ökat med drygt 300 procent medan siffran för norra Öresund är oförändrad, något som bland annat kan förklaras av den tidsödande transportvägen mellan Helsingborgs- och Köpenhamnsregionerna

Enligt rapporter från bland annat Banverket och Öresundsinstitutet kommer Öresundsbron att inom kort behöva kompletteras med en fast förbindelse i de norra delarna av regionen, både av trafik‑, miljö- och tillväxtintresse. Med tanke på att det tog närmare 50 år av diskussioner innan Öresundsbron verkligställdes är min fråga till statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att påskynda byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-23 Anmäld: 2007-03-26 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)