Färre värnpliktiga till Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I en skriftlig fråga från februari 2020 till försvarsminister Peter Hultqvist efterfrågade jag besked om ökad finansiering för ett tredje prövningskontor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM). Detta för att få ett svar på om regeringen tänkte möjliggöra för TRM att fullfölja sitt uppdrag att leverera tillräckligt med värnpliktiga till Försvarsmakten.

I det skriftliga svaret hänvisade försvarsministern till en beredning som pågick. Försvarsministern besvarade inte frågan om han avsåg att ansvara för att antalet planerade värnpliktiga inte uppfylldes. TRM fick inte någon ökad finansiering för att kunna etablera ett tredje prövningskontor och således kan inte TRM leverera tillräckligt med värnpliktiga till Försvarsmakten.

Försvarsmakten har, bland annat i sitt kompletterande budgetunderlag till regeringen från juli 2020, belyst att antalet värnpliktiga inte kommer att nå de nivåer som tidigare beslutats om. Det är allvarligt för Sverige att försvarsförmågan senareläggs.

Med anledning av detta önskar jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera bortfallet och senareläggande av antalet värnpliktiga till gagn för Sveriges försvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-20 Överlämnad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga