Färre vapen i världen

Skriftlig fråga 2005/06:52 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 27 september

Fråga 2005/06:52 av Veronica Palm (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Färre vapen i världen

Jag hade i dag besök i riksdagen av klass 6 A från Bäckahagens skola i Högdalen. En av alla de saker de vill ändra på är att det är krig. Barnen i klass 6 A fick fundera på hur man skulle kunna göra för att det skulle bli mindre krig. Deras självklara svar var: Man borde sluta tillverka vapen.

Min fråga till utrikesministern är:

Hur arbetar utrikesministern för att det ska bli färre vapen i världen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-09-28 Anmäld: 2005-09-29 Besvarad: 2005-10-05 Svar anmält: 2005-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-05)