Färre sökande till lärarutbildningarna

Skriftlig fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det framkom nyligen att antalet sökande till lärarutbildningarna återigen har sjunkit efter att tidigare ha ökat under några år.

Behovet av flera lärare är akut och det beror främst på två anledningar, dels stora pensionsavgångar, dels att många unga nyanlända ska gå i skolan, dvs. att antalet elever ökar.

För några år sedan skärptes kraven för att komma in på lärarutbildningar eftersom kraven tidigare varit så låga att många som kom in på utbildningen inte klarade av att slutföra den.

Allt färre söker sig således till lärarutbildningarna och många lärare hoppar av efter några år i yrket och söker sig till andra yrken.

Läget är således akut och jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vad avser ministern att göra åt den situation som nu råder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-07-15 Överlämnad: 2016-07-18 Besvarad: 2016-08-01 Sista svarsdatum: 2016-08-01 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga