Färre kvinnor i börsbolagens styrelser

Skriftlig fråga 2011/12:635 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 7 juni

Fråga

2011/12:635 Färre kvinnor i börsbolagens styrelser

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

För första gången minskar andelen kvinnor i börsstyrelserna och det är fler bolag som inte har en enda kvinna i sin styrelse, visar SIS ägarservice. I över 15 år har vi debatterat hur jämnare könsbalans i bolagsstyrelser ska uppnås, såväl inom den offentliga sektorn som i det privata näringslivet. När tidigare regering hotade med lagstiftning började det hända saker i näringslivet. Men när det trycket försvann, i och med regeringsskiftet år 2006, stannade utvecklingen av. Nu ser vi till och med en nedgång, och även om den är marginell, 0,1 procent, så är det en allvarlig signal.

Så sent som i januari i år hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet om vilka ytterligare åtgärder ministern kommer att vidta för att nå en jämn könsrepresentation i börsbolagens styrelser. Svaret blev att regeringen redan genomfört flera åtgärder för att underlätta för näringslivet att öka andelen kvinnor i styrelserummen. Nu kan vi konstatera att de åtgärderna inte haft effekt.

Därför måste jag ställa frågan igen:

Kommer statsrådet att vidta ytterligare åtgärder för att nå en jämn könsrepresentation i börsbolagens styrelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-06-07 Inlämnad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-12 Besvarad: 2012-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-12)