Färre jordbruksföretag

Skriftlig fråga 2013/14:601 av Raimo Pärssinen (S)

Raimo Pärssinen (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Allt färre och allt större jordbruk – så kan statsrådets och Centerpartiets jordbruks- och landsbygdspolitik sammanfattas. Det är en sammanfattning som är märkligt lik det som socialdemokratin tidigare anklagats för av Centerpartiet. År 2007 fanns det 71 797 jordbruksföretag och år 2013 fanns det 67 146, vilket är en minskning med 4 653. Det har också konstaterats att antalet jordbruksföretag med mer än 100 hektar åkermark ökat, oftast genom att näraliggande marker arrenderas.

Avser landsbygdsministern genom sin jordbrukspolitik att fortsätta minska antalet jordbruksföretag och stärka storjordbruken?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-07 Överlämnad: 2014-05-08 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga