Färre arbetslivsforskare efter ALI-nedläggning

Skriftlig fråga 2007/08:855 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 februari

Fråga

2007/08:855 Färre arbetslivsforskare efter ALI-nedläggning

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den borgerliga regeringen har lagt ned Arbetslivsinstitutet som har bedrivit värdefull forskning inom många arbetsrelaterade områden. ALI har haft en central roll i arbetet med att utveckla modeller för en bra arbetsmiljö och har bedrivit forskning om hur hälsa kopplad till dålig arbetsmiljö kan förebyggas.

Nedläggningen innebär att värdefull forskning förstörs och att arbetslivsforskningen nedmonteras. En uppföljning av forskare och forskning från det nedlagda Arbetslivsinstitutet visar att ungefär hälften av de 285 forskarna har lämnat området och antingen bytt verksamhet, gått i pension eller blivit arbetslösa. Uppföljningen gjordes i november av ATK Arbetsliv på uppdrag av FAS och Vinnova.

Jag vill därför fråga följande:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att säkerställa att kompetensen inom arbetslivsområdet återuppbyggs efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-26 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)