Farliga familjehemsplaceringar

Skriftlig fråga 2019/20:107 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen rapporterades det i medierna om ett fall från Vänersborgs kommun där ett barn placerats i ett familjehem där mannen i hushållet var brottsmisstänkt och under utredning för våldtäkt mot barn.

Att detta kunnat ske är en tragedi, och politiken måste skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att skydda barn från att råka ut för direkt farliga familjehemsplaceringar i framtiden.

Detta kunde ske eftersom kommunen och socialtjänsten inte informeras om misstankar under en pågående brottsutredning utan först när åtal väcks mot den misstänkte. Brottsmisstänkta betraktas som oskyldiga till dess att motsatsen är bevisad men när det handlar om misstanke om grova brott mot barn får inte lagstiftningen vara utformad på ett sådant sätt att det försvårar, eller till och med omöjliggör, att skydda barn mot förövare.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att det inte ska vara möjligt att barn placeras i ett familjehem tillsammans med en brottsmisstänkt våldtäktsman?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-04 Överlämnad: 2019-10-04 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga