Farledsavgifterna

Skriftlig fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfarten är viktig för Sveriges industrier, jobb och tillväxt.

Sverige är ett stort och glesbefolkat land med långa transporter som kräver fungerande vägtransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjöfart.

Det är viktigt att vi har konkurrenskraftiga transportsätt som gör att svenska företag inte tappar konkurrenskraft till konkurrerande företag i andra länder. Därför är det också viktigt att våra skatter och avgifter inte snedvrider konkurrensen eller försämrar för svenska företag och våra jobb. 

Sjöfarten lyfter ofta upp att våra farledsavgifter är oskäligt höga och att de flesta länder i Europa inte har dessa avgifter eller har betydligt lägre avgifter.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att ta bort farledsavgifterna även i Sverige och därmed stärka konkurrenskraften för de företag som är beroende av en konkurrenskraftig sjöfart? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga