Färjeförbindelsen till Holmön

Skriftlig fråga 2019/20:459 av Jonas Sjöstedt (V)

Jonas Sjöstedt (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Invånarna på Holmön i Västerbottens län är beroende av en fungerande färjeförbindelse. Trafikverket har ansvar för att förbindelsen fungerar. Detta har inte fungerat. Förra året klarade inte färjan isläget, och Trafikverket vägrade ta ansvar för en fungerande förbindelse. Risken är uppenbar att problemen upprepas detta år.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Trafikverket fullgör sitt uppdrag och garanterar Holmöborna rimliga kommunikationer denna vinter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga