Farhågor i samband med införande av nytt helikoptersystem

Skriftlig fråga 2009/10:890 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 10 juni

Fråga

2009/10:890 Farhågor i samband med införande av nytt helikoptersystem

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I tilläggsbudgeten finns det en hemställan om bemyndigande för att köpa in nya medeltunga helikoptrar för att ersätta de ännu inte levererade helikoptrarna som var tänkta att användas för bland annat insatser i Afghanistan. Dessa nya medeltunga helikoptrar ska kunna tas i bruk och vara helt operativa under 2013. Enligt vad jag erfarit är avsikten i Försvarsmakten att helikopter 10 avvecklas och ersätts från och med 2013.

Jag har talat med ett antal experter som varnar för att avveckla det nuvarande helikoptersystemet innan vi ser att de nya helikoptrarna verkligen levereras och verkligen är fullt operativa under 2013. Det finns en oro för att det uppstår ett tidsglapp, vilket skulle kunna leda till att vi tappar ytterligare kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur kommer att påverka vår operativa förmåga negativt. För helikopterverksamheten skulle detta vara förödande.

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att förhindra att det nuvarande helikoptersystemet 10 avvecklas innan de nya medeltunga helikoptrarna verkligen är fullt operativa och förbandssatta 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-10 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)