Färdtjänst i annan kommun

Skriftlig fråga 2007/08:1274 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1274 Färdtjänst i annan kommun

av Betty Malmberg (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I lagen om färdtjänst (SFS 2006:1114 § 3) anges att en kommun får anordna färdtjänst i annan kommun för den kommuninnevånare som berättigats till färdtjänst. Genom den formuleringen ges stora utrymmen för tolkning om detta är en möjlighet eller en skyldighet. Konsekvenserna blir dock oftast att personer som beviljats färdtjänst endast har möjlighet att resa inom den kommun där de är folkbokförda. Kommuner som inte anordnar färdtjänst för resor på besöksorten begränsar därmed möjligheten till delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkoren för personer som beviljats färdtjänst. Färdtjänst är i dag en del av kollektivtrafiken och måste utformas så att man kan resa även vid vistelse i annan kommun. De medborgare som har färdtjänst som enda alternativ att resa blir satta i kommunarrest, vilket är orättvist och diskriminerande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)